GIẢI THƯỞNG VÀ THÀNH TỰU

Công ty đã tham gia rất nhiều dự án mang lại hiệu quả kinh tế và mang lại những tiện ích không ngờ.

 

Nhờ sự cố gắng, hoàn thiện và hơn hết sự uy tín, chuyên nghiệp trong kinh doanh, Dichvuxe.com.vn đã được vinh danh trong các phong trào tuyên dương doanh nghiệp của chính quyền địa phương trên cả nước.

Thành tích công ty

Dichvuxe.com.vn được vinh danh trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp hiệu quả tại thủ đô.